INTEGRITETSPOLICY

Denna policy förklarar hur vi på Mustang Saddlery samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan utöva dina rättigheter. Ännu mer information kan du få genom att maila oss.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig för bolaget är Denise Gullberg och Lina Åkerlind som båda äger aktiebolaget DLsaddlery.

Vilken information samlar ni in om mig?
Beroende på hur du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:
Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, Identifikationsnummer så om personnummer eller organisationsnummer. Konversationer via vår mail, facebook eller instagram.

Vad gör ni med informationen ni samlar in om mig?
Vi behöver denna information för att på bästa sätt kunna hjälpa dig vid ett besök hos oss. Den lagliga grunden till detta är dels att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig, dels att vi har en laglig skyldighet att lagra informationen i bokföringssyfte. Informationen kan också användas till leverans av produkter och tjänster. Genom att samla in order- och kundinformation kan vi leverera våra produkter och tjänster till dig.

Hur länge kommer ni ha min information?
Vi har redovisningskrav som gör att vi måste lagra en del kundinformation i upp till 7 år. Därefter kan denna data raderas på uppmaning från dig som kund eller registrerad användare. Historiken och informationen vi har i vårt egna register behåller vi tills du som kund väljer att vi ska ta bort informationen. Det gör du lättast genom att kontakta oss via mail.

Vilka är mina rättigheter?
Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Detta kan du göra kostnadsfritt en gång per kalenderår.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Rätt till begränsning: Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingssystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller hur du utövar dina rättigheter så kan du kontakta oss på mail.